Mijn favorieten

NHG

NHG

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

­

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

­

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen. Zie hiervoor de voorwaarden op de NHG-site.

­

­

 

VERANTWOORD

­

NHG is mogelijk als u voldoet aan de inkomensnormen zoals deze door het NIBUD zijn opgesteld. Volgens deze inkomensnormen mag een bepaald percentage van het inkomen aan woonlasten worden besteed. Op deze manier weet u zeker dat u nooit teveel leent. U houdt bij een normaal uitgavenpatroon altijd voldoende financiële ruimte over voor andere uitgaven zoals de dagelijkse boodschappen en verzekeringen.

­

­

 

VOORDELIG

­

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,6%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro’s voordeel. Bij het afsluiten van NHG betaalt u eenmalig 0.9% over uw hypotheekbedrag. Alle kosten die u moet maken om NHG te verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Door het rentevoordeel en de fiscale aftrekbaaheid heeft u deze kosten gemiddeld in een jaar terugverdiend.

­

­

­

 

VEILIG

­

Als u er alles aan heeft gedaan om de restantschuld zoveel mogelijk te beperken, kan het Waarborgfonds uw restantschuld bij een gedwongen verkoop kwijtschelden. Zij kan dit doen als u buiten uw schuld in een probleemsituatie bent gekomen. U kunt hierbij denken aan betalingsproblemen als gevolg van werkeloosheid, scheiding en arbeidsongeschiktheid.  (www.nhg.nl).

­

­

 

HOEVEEL KAN IK LENEN ?

­

Met ingang van de Voorwaarden & Normen 2018 geldt een nieuwe methodiek rondom de NHG-kostengrens.

Hoe werkt de nieuwe kostengrensmethodiek?
De kostengrens wordt vanaf 2020 bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom (€ 310.000) zonder energiebesparende voorzieningen (EBV) en max. € 328.600 mét EBV. Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing zijn:

  • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 310.000 (100% van de marktwaarde).
  • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 328.600 (106% van de marktwaarde).

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De lening met NHG mag niet hoger zijn dan de kostengrens.
  2. Het laagste bedrag van de koopsom of marktwaarde van het onderpand mag niet meer bedragen dan de gemiddelde koopsom.
  3. De extra leenruimte bij EBV mag uitsluitend worden besteed aan energiebesparende voorzieningen.

Waarom zijn er twee verschillende kostengrenzen?
Het WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woning) hanteert als uitgangspunt dat een lening met NHG mogelijk moet zijn voor woningen tot aan maximaal de gemiddelde koopsom in Nederland, die gefinancierd worden tot maximaal de wettelijk bepaalde loan to Value (LTV). De verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning heet Loan to Value (LTV). De LTV bedraagt 100%. Alleen als u energiebesparende maatregelen treft, is de LTV 106%. In het geval een consument energiebesparende voorzieningen wil treffen, geldt een andere wettelijk bepaalde LTV dan als daar géén sprake van is. In de nieuwe methodiek komt dit verschil beter tot uiting. Daarnaast gold voorheen dat als een consument energiebesparende voorzieningen wilde treffen, dit ten koste van de maximale koopsom ging. In de nieuwe methodiek is de extra ruimte voor EBV daarom bovenop de maximale koopsom geplaatst.

Hoe wordt de gemiddelde koopsom bepaald?
De gemiddelde koopsom wordt door het Kadaster maandelijks gepubliceerd. Voor de gemiddelde koopsom worden de cijfers van de maanden juni, juli en augustus van het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond naar € 5.000-tallen.

­

Contact

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring